YblCBE 2023

„The Potential of Challenge, Value in Change”

During the last few years, humanity has been facing multiple challenges: pandemic hindered our personal contacts, a deepening crisis made us rethink our energy usage fundamentally, while the ever-growing threat of climate change is already showing its impact on our everyday life.
There is a call for change accommodating the ideas of architects, civil engineers, and practitioners form every field of engineering to rethink their methods, to find urgent and improved answers for new challenges.
However, change can be beneficial by exploring new ways, methods, technologies, and solutions, which can be a foundation for a sustainable future.

Az elmúlt néhány évben az emberiség számos kihívással szembesült: a világjárvány nehezítette személyes kapcsolatainkat, az egyre mélyülő válság arra késztetett bennünket, hogy alapvetően újragondoljuk energiafelhasználásunkat, miközben az éghajlatváltozás egyre növekvő veszélye már most hatást gyakorol a mindennapi életünkre.
A változásra igény van, melyhez szükség van az építészek, építőmérnökök és minden gyakorló szakember ötleteire a mérnöktudományok széles spektrumán, hogy újragondoljuk módszereinket, hogy sürgős és jobb válaszokat találhassunk az új kihívásokra.
A változás maga azonban előnyünkre válhat, ha olyan új utat, módszert, vagy technológiát kínál, amely a fenntartható jövőt szolgálja.

Időpont:
2023. május 12.

Helyszín:
Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar (1146 Budapest, Thököly út 74.)

Szervező:
Építészeti Intézet, Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar

Nyelv:
A konferencia hivatalos nyelve az angol és a magyar. Az absztraktokat, posztereket, cikkeket és az előadásokat angol és magyar nyelven is tudjuk fogadni.

A konferencián elhangzó előadások alapján írt cikkek - lektorálás után - az alábbi kiadványokban jelennek meg:

  • Ybl Journal of Built Environment (angol cikkek)
  • Magyar Építőipar, Magyar Építőművészet (magyar cikkek)
  • © Ybl Miklós Építéstudományi Kar